מימין- ראש המועצה האזורית גליל עליון גיורא זלץ, שר העבודה והרווחה חיים כץ, יור החברה לפיתוח הגליל אורי דורמן (1)

מימין- ראש המועצה האזורית גליל עליון גיורא זלץ, שר העבודה והרווחה חיים כץ, יור החברה לפיתוח הגליל אורי דורמן. צילום: החברה לפיתוח הגליל